<tr >
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                      

 

 

  

 

Full Set LCN Extensions                                                                                

$95

Full Set Overlays - Clear

$65

Full Set Overlays - French

$75

LCN Maintenance - Clear

$45

LCN Maintenance - French

$55

LCN Repair - Per Nail

$5